Come Together Roermond-pin voor Chaib Ramdani

Come Together Roermond-pin voor Chaib Ramdani

Chaib Ramdani van de Tigers: "Iedereen kan net dat verschil maken".

Chaib is een echte verbinder! Hij is een van de initiatiefnemers van de actie die de Tigers initieerden: het verzorgen van Iftar-maaltijden voor hulpbehoevende en minderbedeelden. De Tigers coördineerden gedurende 30 dagen de bereiding en bezorging van de maaltijden tijdens de ramadan. Ook mensen die niet bekend waren met de Iftar (dat is de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang) konden de maaltijd ontvangen.

"De ramadan nodigt uit om iets voor een ander te kunnen betekenen", vertelt Chaib. "Het doel was zich inzetten voor die ander, los van geloof. De actie werd een groot succes doordat ook echt iedereen van ons meedeed". Chaib geeft aan dat de belangeloze inzet van iedereen hartverwarmend was, vooral in de moeilijke coronatijd; ondernemers, vrijwilligers en de gemeente deden mee. Voor Chaib een echt oprecht teken van medemenselijkheid.

Vooral veel jongere vrijwilligers hebben zich enorm ingezet. Tijdens de bezorging van de maaltijden werden de bezorgers vaker geconfronteerd met armoede en zagen ze achter de voordeur de gevolgen ervan. Vaak bleek er meer aan de hand te zijn. Het positieve gevolg was dat de jonge bezorgers zich samen pakten om bijvoorbeeld bij mensen te gaan schilderen. "Een prachtige bijkomstigheid van de actie", zegt Chaib. "Zo kregen we meer inzicht in wat er zich werkelijk afspeelde bij gezinnen, minderbedeelden en alleenstaanden".

De actie van de Tigers is een olievlek geworden en provinciaal en zelfs landelijk opgepakt. De dank en waardering die ze als Tigers kregen zijn van grote waarde voor Chaib; "Het was fijn om de verbinding te leggen tussen iedereen die meehielp". Ze werkten samen met de Voedselbank. De gedoneerde spullen die de Tigers over hadden, gaven ze aan de voedselbank. Deze samenwerking tussen de Tigers en de Voedselbank mag wat Chaib betreft, zeker een vervolg krijgen. Chaib: "De plannen zijn er om een voedselbank 2.0 te realiseren".

Wat beweegt Chaib om zich in te zetten voor anderen? Het antwoord geeft hij vol overtuiging: "Ons geloof spoort ons aan om maatschappelijk actief te zijn. In de praktijk zie je genoeg dingen die je kunt doen. Iedereen kan een verschil maken, door actief aan de slag te gaan. Vooral door het dan ook nog samen te doen, kunnen we wat moois neerzetten. Toen ik jong was, hadden we niemand die ons begeleidde en hielp. Die persoon wil ik nu zijn voor hulpbehoevenden.

Ik hoop met dat kleine aandeel, een verschil te kunnen maken in iemands leven".

Chaib is ervan overtuigd dat hij veel voldoening blijft krijgen met het geven van zijn hulp - wat overigens niet zijn uitgangspunt is: het gaat namelijk niet om hem, maar juist om die ander. "Vooral in deze coronatijd, waarin iedereen moeilijkheden ervaart, voel je je meer dan ooit nodig". Chaib voelt zich gelukkiger en beter, door iets te kunnen bijdragen en is vooral geïnteresseerd in de verschillen, maar nog meer in de overeenkomsten tussen mensen. Hij roept dan ook iedereen op, om zijn of haar steentje bij te dragen en vrijwilligerswerk te gaan doen! "Zo maak je net dat verschil!".

"We zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal onze eigen voorbeelden van iemand waar we naar op kijken". Chaib wil dat voorbeeld niet zijn voor iemand, hij wil alleen laten zien hoe het wel zou moeten zijn en een goed voorbeeld geven. Belangrijk daarbij vindt hij hoe iemand er mee om gaat wanneer hij of zij opmerkt dat het met iemand in zijn of haar omgeving niet goed gaat. Als moslim zijnde, speelt het geloof natuurlijk een rol in in die handelwijze. Los van dat geloof, vindt Chaib dat iedereen zich welkom moet voelen en welkom moet zijn.

Graag nomineert Chaib Sandy Leunissen van Bali Indonesia voor haar continue bereidwilligheid om food donaties te geven aan wie het nodig heeft.


Tekst: Agnes Stijnen.

Deel dit verhaal