Provincie Limburg: Subsidie participatie

Provincie Limburg: Subsidie participatie

De subsidie is bedoeld voor projecten die de participatie in de samenleving van een groep kwetsbare Limburgers bevorderen of de problematiek van een groep kwetsbare Limburgers bespreekbaar maken. De kwetsbare doelgroep moet rechtstreeks bij het project worden betrokken.

Voor wie: organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) en personen.

Waarvoor: Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten die erop zijn gericht om, de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten).

Bekijk of u in aanmerking komt voor de subsidie.

Deel dit verhaal