Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Come Together Roermond biedt een platform waar aandacht wordt gevraagd voor de inclusiethema’s: armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid, leven met een beperking, LHBTI, culturele achtergrond en verschillende afkomsten. Op dit platform brengen we maatschappelijke partners, inwoners en gemeenten samen. En bundelen we alle mooie hulpinitiatieven en -acties die tijdens de coronacrisis aangeboden zijn en de kwetsbaren dubbel getroffen heeft.

Op deze pagina vind je meer informatie over laaggeletterdheid / moeite met lezen en schrijven. Welke initiatieven er zijn om je te helpen. En bij welke instanties je om hulp kunt vragen.

De gemeente Roermond is centrumgemeente voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid. Samen met de zes andere gemeenten in Midden-Limburg is een nieuw programma opgesteld voor de bestrijding van laaggeletterdheid in de periode 2021 tot en met 2024.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben grote moeite met taal en/of rekenen. Dit is iets anders dan analfabetisme. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen minder dan het taalniveau 2F.

Inwoners van Roermond kunnen hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden zoals omgaan met computer, tablet en smartphone) verbeteren door scholing of training te volgen.

Activiteiten in Roermond

Het aanbod voor het verbeteren van basisvaardigheden bestaat uit formele, non-formele en informele educatie:

Contact en informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Deel dit verhaal