Over Come Together Roermond

Over Come Together Roermond

In maart 2020 zijn we gestart met Come Together Roermond. Doel van dit platform is om inwoners van Roermond die te maken hebben met inclusie, nòg meer te betrekken bij de samenleving.

In Roermond wonen 60.000 mensen en we zijn allemaal verschillend. Sommigen van ons zijn rijk, anderen leven in armoede. Sommigen geloven in een god, anderen in zichzelf. Er zijn Roermondenaren die hier geworteld zijn en er zijn nieuwkomers. Mensen voor wie vrijheid vanzelfsprekend is en mensen die hier vrijheid vonden. Er zijn geleerden en minder geleerden, zieken en gezonden. Mensen die midden in het leven staan en zij die op een zijspoor belandden...

In Roermond leven we allemaal naast elkaar. Maar leven we ook met elkaar?

Sommigen van ons worden helaas nog te weinig gezien, niet geaccepteerd of vallen op een andere manier buiten de boot. Laten we daarom oog hebben voor àl onze inwoners. Want samen leven is met elkaar leven. Naar elkaar omkijken en naar elkaar luisteren, zonder vooroordeel, zodat we elkaar leren begrijpen, al is het maar een beetje. Samen leven is voor elkaar zorgen, elkaar helpen, hoe klein het gebaar ook is. Samen leven betekent wederzijds respect, no matter what.

Laten we beginnen met elkaar te zien. Letterlijk en figuurlijk. Let's come together.

De crisis, en de afstand tot elkaar die hierdoor ontstaat, brengt ons juist nader tot elkaar. Een virus trekt zich niets aan van afkomst, geloof, geaardheid, arm of rijk. En het lijkt erop dat, in ieder geval in tijdens de crisis, deze verschillen voor mensen ook even minder belangrijk zijn. Er is een enorme saamhorigheid en solidariteit ontstaan die we in Roermond willen koesteren en vasthouden. Ook na de crisis.

Op deze website vind je tal van initiatieven die het thema *inclusie (*de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten) raken; verhalen van inwoners betreffende de inclusie-thema's (eenzaamheid; armoede; laaggeletterheid; LHBTI; beperking en geloof); vind je een overzicht van de Come Together Roermond (afgekort CTR) ambassadeurs en genomineerden voor de CTR-pin - een blijk van waardering voor vrijwilligers die zich inzetten voor de Roermondse samenleving.

Deel dit verhaal