Privacy statement

Privacy statement

www.cometogetherroermond.nl wordt u ter beschikking gesteld door Gemeente Roermond statutair gevestigd te Markt 31, 6041 EM te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14117104.

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe www.cometogetherroermond.nl omgaat met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld hiervan is een naam of een adres. Maar ook een e-mailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn. www.cometogetherroermond.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
- Voor- en achternaam
- Emailadres
- Telefoonnummer
- IP adres

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
Het doel van de website www.cometogetherroermond.nl is het bieden van een platform voor sociale initiatieven in de gemeente Roermond. www.cometogetherroermond.nl verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijn
www.cometogetherroermond.nl zal uw verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
www.cometogetherroermond.nl verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van www.cometogetherroermond.nl wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging- en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Facebook en plug-ins
Onze website bevat plug-ins van Facebook, Facebook INC., USA. Deze plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo op onze website. Een overzicht van Facebook Plug-ins is te vinden op http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Verdere informatie over Facebook-plug-ins is te vinden in het Privacy Statement van Facebook via https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram plug-ins
Onze website bevat plug-ins van Instagram, Instagram LLC, USA. Deze plug-ins zijn te herkennen aan het Instagram-logo op onze website. Verdere informatie over Instagram-plug-ins is te vinden in het Privacy Statement van Instagram via https://help.instagram.com/402411646841720.

Beveiliging
www.cometogetherroermond.nl neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in het Informatiebeveiligingsbeleid van Gemeente Roermond.

Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt schriftelijk, per brief of e-mail, om inzage vragen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens daadwerkelijk van u zijn. We zullen contact met u opnemen over hoe u zich kunt legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. De behandeltermijn is in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Mocht dit nodig zijn dan wordt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek hierover in kennis gesteld.

Klacht
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door www.cometogetherroermond.nl neem dan contact via de contactgegevens onderaan pagina 4. Indien u niet tevreden bent met de reactie van de gemeente over uw privacy-rechten, dan heeft u de keuze uit de volgende opties:
- U kunt een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
- U kunt u klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Bezwaar
Blijft een besluit over uw privacy-rechten uit, of bent u het niet eens met een genomen besluit dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Na de bezwaarprocedure is er nog de beroepsmogelijkheid bij de rechter.

Uw privacy rechten: meer informatie
Kijk op website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over uw rechten.

Cookies
www.cometogetherroermond.nl gebruikt alleen technische- en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij de website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die informatie over het algemene gebruik van onze website verzamelen. Met deze informatie kunnen we onze digitale dienstverlening verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina's zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Voor statistieken maken we gebruik van ‘Google Analytics’.

Privacy beleid
Aanvullende informatie over hoe www.cometogetherroermond.nl met persoonsgegevens omgaat, kunt u vinden in het privacy beleid van Gemeente Roermond.

Contact
Heeft u vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een email naar: cometogether@roermond.nl.

Deel dit verhaal