Ger Boereboom

Ger Boereboom

“Een paar jaar geleden kwam ik via via in contact met vrijwilligers van de voedselbank. Ze zochten in die tijd een nieuwe voorzitter en vonden die functie goed bij me passen. Ik ging kijken en raakte in gesprek met mensen die hun voedselpakketten kwamen ophalen. Hun verhalen maakten een diepe indruk op me en ik wilde meteen helpen. Inmiddels ben ik zo’n drieënhalf jaar voorzitter van Stichting Voedselbank Midden-Limburg. In die jaren is er veel veranderd. Op onze oude locatie konden we 65 huishoudens helpen. Met hulp van Gemeente Roermond, andere omliggende gemeenten en vele andere organisaties, konden we aan de slag vanuit onze huidige locatie. Deze locatie is groter. En met meer plek om onze voorraden op te slaan, kunnen we meer mensen helpen.

Op dit moment maken 270 huishoudens gebruik van onze voedselbank. De mensen die bij ons komen zijn allemaal heel verschillend. Het is echt een doorsnede van de samenleving. Door allerlei omstandigheden lukt het deze mensen niet om rond te komen. Niemand kiest er natuurlijk voor om in zo’n situatie terecht te komen. Als mensen voor het eerst bij ons komen krijgen ze altijd direct een pakket met eten en drinken mee, als een soort eerste hulp bij hoge nood. Daarna vindt een intake plaats waarin we kijken of mensen onder een bepaalde inkomensgrens vallen. Als dat het geval is, mogen ze drie jaar lang gebruik maken van onze voedselbank. Naast het uitdelen van de voedselpakketten, bekijken we hoe we mensen kunnen helpen om hun situatie te verbeteren. Onze vrijwilligers helpen dan bijvoorbeeld om iemands financiële situatie in kaart te brengen.

‘De hulp vanuit alle hoeken van Roermond was hartverwarmend’

Voor veel huishoudens is de drempel om bij de voedselbank aan te kloppen hoog. Gelukkig merk ik dat als eenmaal het eerste contact is gelegd, de schaamte bij de meeste mensen verdwijnt. Als mensen hun pakketten komen ophalen ontmoeten ze gelijkgestemden en ontdekken ze dat ze niet de enige zijn die in een lastige, financiële positie zitten. Mensen vinden steun bij elkaar en bij onze vrijwilligers. Zo ontstaan er hele waardevolle, sociale contacten.

Aan het begin van de coronacrisis veranderde er veel voor onze voedselbank. Mensen sloegen massaal voorraden in bij de lokale supermarkten. Als voedselbank zijn wij afhankelijk van producten die overblijven uit de schappen van deze supermarkten. De schappen waren leeg dus er bleef nauwelijks iets over voor ons. Daarnaast kwamen er steeds meer mensen zonder werk te zitten, waardoor er meer en meer huishoudens afhankelijk van ons werden. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal huishoudens dat gebruik maakt van onze voedselbank met zo’n twintig procent gestegen.

Op een bepaald moment ontstond er meer vraag dan aanbod. We hebben toen op verschillende manieren om hulp gevraagd, onder andere in een oproep via Come Together Roermond. Onze oproep ging als een lopend vuurtje rond en de reacties waren overweldigend. We groeiden van 45 naar bijna 80 vrijwilligers. Chefkoks van restaurants uit de buurt gingen aan de slag met hun voorraden en maakten verse maaltijden die we konden weggeven. Kinderen haalden lege flessen op om geld in te zamelen en we ontvingen donaties die we konden gebruiken om voorraden in te slaan. De hulp die ons vanuit alle hoeken van Roermond en omstreken werd aangereikt, was hartverwarmend. Het is een perfect voorbeeld van de kracht van samenwerken.”

Ruim 3.500 Roermondenaren leven in armoede en in iedere schoolklas leven 3 kinderen in armoede. Veel van hen zijn afhankelijk van de voedselbank. Ook u kunt de voedselbank helpen. Bijvoorbeeld door voedsel te schenken, geld te doneren of vrijwilliger te worden. Hoe? Lees het hier

Deel dit verhaal